top of page

แปดทศวรรษเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และพี่เกี้ยว ประคำกรอง พงศ์ไพบูลย์ ได้ให้เกียรติกับผม ในการทำหน้าที่ภัณฑารักษ์นิทรรศการ แปดทศวรรษเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผมจึงนำเบื้องหลังการทำงานมาให้ดู เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจกระบวนการทำงานครั้งนี้

งานครั้งนี้มีเวลาทำงานสองเดือนก่อนมีพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปิดงาน

แนวคิดของผมในการจัดงานกวี มาสู่งานทัศนศิลป์นั้น ผมเริ่มตั้งคำถามตัวเองว่า

๑)กวี ส่องทางให้สังคมไทยอย่างไร

๒)กวี ยังคงฉายแสงให้คนรุ่นปัจจุบันอยู่หรือไม่

๓)ผมจะหากุญแจทางปัญญา ทางภาพที่จะปรากฏจากอะไร

๔) พื้นที่ที่มีข้อจำกัดในมิติต่างๆ ทั้งในด้านการจัดพิธีเปิด การจัดกิจกรรม การสร้างพื้นที่เพื่อสื่อสาร เรียนรู้ จะทำอย่างไร

๕) นิทรรศการจะดึงคนให้สนใจได้อย่างไร

๖)นิทรรศการต้องสามารถเคลื่อนย้ายไปจัดมี่อื่นได้อีก จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๗) ปัญหาอีกมากมาย ที่ต้องปรับความคิด และแก้ไขสถานการณ์ตามข้อจำกัดที่เกิดขึ้นและคาดไม่ถึง


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page