สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

งานภัณฑารักษ์

บทวิจารณ์ศิลปะ บทความวิชาการทางศิลปะ 

My art works, Art criticism, Visual art, Thai contemporary art 

ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

Assist Prof.Dr. Supachai Areerungruang,

Srinakarinwirot University

Bangkok, Thailand

แปดทศวรรษ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ภัณฑารักษ์ โดย ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

นสพ.คมชัดลึก นำเสนอข่าว นิทรรศการ แปดทศวรรษเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มีรายละเอียดจากคำสัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และภัณฑารักษ์นิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

AD

B-Side Singapore

“Our purpose for this exhibition was to invite Ajarn Supachai to exhibit a project of his personal concern that reflected the aegis of contemporary Southeast Asian art. I had met with him in Thailand, and felt strongly that his works would be important for us. Drawings, which are fundamental academic exercises and skills; a topos of global concern coupled together with an unlikely methodology in production and installation. These are all interesting elements I knew an exhibition by Ajarn Supachai would bring to NAFA.” Dr. Bridget Tracy Tan, Director, Institute of Southeast Asian Arts & Art Galleries shared about the beginnings of this exhibition.

Exhibition at Jogja Biennale, Indonesia

 2019

  • Pinterest
  • Instagram

© 2019 by Supachai Areerungruang